Skip to main content
Please wait...

terms-tr

Akıllı TV NetRange Genel Kullanıcı Koşulları

 

İnternet'e bağlı TV'niz ("Device") bir İnternet hizmet fonksiyonu ("Portal") kullanmaktadır. Bu, İnternet aracılığıyla üçüncü tarafların sunduğu hizmet, içerik, yazılım ve ürünlere erişiminize imkan vermektedir. Buna ek olarak İnternet'te herkese açık olan içeriğe erişim sağlamış olursunuz.

A. Genel Koşullar

 

1. NetRange ile olan ilişkiniz

Portalın ve portal ya da üçüncü taraflar aracılığıyla erişebileceğiniz, hizmetler, yazılımlar ve hizmet özellikleri (“Uygulamalar”) gibi tüm ürünlerin kullanımı için sözleşme ortağınız NetRange MMH GmbH'dır ("NetRange”). NetRange'in genel kullanıcı koşulları Portalın kullanımı, Uygulamalara erişim ve herkese açık İnternet içeriğine olan erişimi kapsamakta olup, siz ve NetRange arasında yasal açıdan bağlayıcılığı olan bir anlaşmayı temsil etmektedir. Bu Genel Kullanıcı Koşulları, cihazı satın aldığınızda size sağlanan koşullar ile sizi yükümlü kılmayan hükümlere ek niteliğinde olup, bu hükümlerin geçerliliğine bir etkide bulunmamaktadır.

2. Genel Kullanıcı Koşulları'nı Kabul Etme

Portalın kullanımı ile Genel Kullanıcı Koşulları'nı kabul ettiğiniz varsayılmaktadır. Aynı zamanda, bağlı olduğunuz hukuk sisteminin kurallarını takip eden yasal temsilcinizin önceden aldığı haber dahilinde hareket ettiğiniz durumlar dışında, bağlı olduğunuz hukuk sistemi gereğince yaşça reşit olmanız gerekmektedir. Genel Kullanıcı Koşulları'na - kısmen olsa bile - rıza göstermediğiniz takdirde Portal ve Uygulamalara olan erişiminiz garanti altına alınamaz. Portalı kullanarak mevcut Genel Kullanıcı Koşulları'nın sizin için yasal açıdan geçerli olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Buna ek olarak, bu cihazı kullanarak Genel Kullanıcı Koşulları'nı kabul ettiğinizi onaylar ve kabul edersiniz.

3. TV'de yapılan değişiklikler

Uygulamalar Portal kullanılarak TV'niz aracılığıyla açılabilir. Bu Uygulamalara erişim TV'ye herhangi bir şekilde müdahale edilmediği takdirde özel olarak garanti edilebilir. TV'ye müdahale veya müdahaleye teşebbüs etmeyeceğinize rıza gösterirsiniz. Belirli bir içerik veya bu içeriği elde etmeye yönelik haklara sahip olmak için teknik tedbirler almaktan veya buna teşebbüs etmekten sakınacağınıza rıza gösterirsiniz. Koruma sistemlerini kopyalamak veya buna teşebbüs etmekten sakınacağınıza rıza gösterirsiniz. Kriptopgrafik şifre anahtarları oluşturmayacağınıza veya buna teşebbüs etmeyeceğinize rıza gösterirsiniz. Aynı zamanda, TV'ye dahil edilen güvenlik özelliklerini geçersiz kılmayacağınıza veya buna teşebbüs etmeyeceğinize rıza gösterirsiniz. TV'yi izin verilenin dışında amaçlar veya illegal ya da kurallara karşı bir biçimde kullanmayacağınıza rıza gösterirsiniz.

4. Portal ve Uygulamaların Kullanımı

Portal ve Uygulamaların kullanımı çalışır vaziyette bir İnternet bağlantısının olmasını gerektirmektedir. Portal herhangi bir garanti sunulmadan NetRange tarafından sağlanmaktadır. Herkese açık İnternet içeriği veya Portala erişimin sağlanması sınırlandırılmış olabilir veya herhangi bir zaman, önceden belirtilmeden erişim kaldırılabilir. NetRange belirli bir uygulamaya sürekli olarak erişim olacağına dair herhangi bir garanti sunduğunu kabul etmemektedir. NetRange'in Uygulamaları herhangi bir zaman değiştirme veya yeni uygulamalar ekleme hakkı bulunmaktadır. NetRange Portalın fonksiyonlarını değiştirmek konusunda - örneğin özelliklerin ya da hizmet özelliklerinin artırılması veya kaldırılması - kendi takdiri doğrultusunda yetkilidir.

5. Kayıt

Portala erişim kayıt, bir kullanıcı hesabının oluşturulması/veya bir ücretin ödenmesini gerektirebilir. Kayıt kişisel bilgilerin hazırlanması, benzersiz ve gizli bir şifrenin seçilmesini gerektirebilir. Kişisel bilgileriniz NetRange'in veri güvenlik kurallarına ve geçerli veri güvenli yasalarına uygun olarak işlenir.

Kişisel bilgileriniz eksiksiz, doğru ve gerçek olmalıdır. NetRange, kullanıcı hesaplarının mantıksız bir biçimde verildiği ve bu kurallar Genel Kullanıcı Koşulları'nı ihlal ettiği takdirde kullanıcı hesaplarını engelleme hakkını kendinde saklı tutmaktadır.

6. Yazılım ve Fikri Mülkiyet Hakları

Belirli durumlarda Portalı kullanmak veya belirli Uygulamalara erişim sağlamak için ek yazılımlara ihtiyaç duyacaksınız. TV'yi satın aldıktan sonra size zaman zaman özel yazılım gönderilmiş olup, gelecekte de ek yazılımlar alacaksınız. Yazılımlar çoğunlukla TV'ye entegre edilmiş olup, kullanıcı olarak sizin erişiminize açık değildir. Kurulan yazılımlar üçüncü tarafların mülkiyetindedir.

Yazılımları kullanırken, yazılımı parçalarına ayırmayacağınıza, kodlarını ayıklamayacağınıza, bozmayacağınıza veya değiştirmeyeceğinize rıza göstermiş olursunuz. Ek olarak, yazılımın türevlerini oluşturmayacağınıza, yazılıma ilişkin başkalarına herhangi bir alt lisans sağlamayacağınıza, yazılımı dağıtmayacağınıza veya izin verilenin dışında amaçlar için ya da yasa dışı veya kural dışı biçimde kullanmayacağınıza rıza göstermiş olursunuz.

Mevcut Genel Kullanıcı Koşulları ve bununla ilgili tüm lisans anlaşmaları bu yazılımın kullanımıyla ilişkilidir. İlgili lisans anlaşmaları yazılımın üçüncü kişilerce kullanımına ilişkindir.

Yazılımla ilgili mülkiyet hakları yazılımın kullanımı sırasında tarafınızca göz ardı edilmeyecektir. NetRange yazılıma ilişkin tüm haklar ile telif hakkı, patent hakları ve ticari markalar ile marka adlarına ilişkin hakları saklı tutmaktadır.

7. Sorumluluktan Muaf Olma ve Sorumluluk Sınırları

NetRange Portal veya bir Uygulama kullanıcının gereksinimleri ile uyum göstermediğinde veya Portalın kullanımı herhangi bir sınır ya da kesinti olmadan istenen zamanda gerçekleştiğinde herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. NetRange Portal ve İnternet aracılığıyla erişilebilen bilgi ile içerik ve bunların kullanımı ile güvenilirliği konusunda herhangi bir sorumluluk almamaktadır. TV'yi satın aldığınızda size özel garantiler sunulmuş olur. Sorumluluk sınırları dahil olmak üzere bu cihaza ilişkin bu garantilerin geçerliliği devam eder.

NetRange arızi, doğrudan olmayan ve alışılmadık hasarlar için herhangi bir ödeme yapmaz. Buna ek olarak, başka bir olayın sonucunda oluşan hasarlar (bununla karda ya da tasarrufta olan kayıplar kastedilmektedir), cezai zararlar veya veri kaybı ya da TV, Portal veya bir Uygulamanın kullanımı sonucunda bununla ilgili olarak işte yaşanacak kesintiler, bu zararların sivil bir suç, bir garanti, bir sözleşme veya başka bir yasal teoriye temel alması fark etmeksizin kabul edilmez - bu tür zararların meydana gelme olasılığının NetRange'e belirtilmiş veya bu tür bir olasılığın bilincinde olunsa dahi. NetRange zararlara ilişkin ortak azami sorumluluğu (nedenlerin ne olduğundan bağımsız olarak) sizin TV için ödediğiniz miktar kadardır. Önceden belirtilen sınırlama kriterleri ağır ihmal, kasıtlı eylemler ya da cana, bedene veya sağlığa ilişkin bir durum olduğu takdirde geçerli olmaz. Bu yazı da bu koşullara ilişkin yasaları mümkün olduğunca takip etmektedir.

8. Genel Hükümler

NetRange haklar veya yasal yolları uygulamadığı veya bunları yürürlüğe sokmadığı takdirde ya da NetRange kaynaklı, ilgili yasaya uygun haklar veya yasal yollar söz konusu olduğu takdirde bu durum bu haklardan NetRange'in resmi olarak feragat ettiği ve ilgili haklar ya da yasaların halen NetRange'in kullanımı dahilinde olduğu anlamına gelmez. NetRange'in size Portal aracılığıyla Genel Kullanıcı Koşulları vs. hakkında olan değişiklikler konusunda mesaj göndermesine rıza gösterirsiniz. Bu durumda NetRange size değişen Genel Kullanıcı Koşulları'nı tekrar onaylamanız konusunda bir soru gönderecektir.

Bu genel kullanıcı koşullarının bir mahkeme tarafından yasal açıdan etkisiz olduğu belirlendiği takdirde ilgili hüküm genel kullanıcı koşullarından silinecektir. Bu nedenle geride kalan kullanıcı koşulları etkilenmez. Geride kalan genel kullanıcı koşulları geçerli ve uygulanabilir kalmaya devam eder.

İlgili ülkenin yasalarına olan sorumluluğun muaf olmayacağına rıza gösterirsiniz. Aynı zamanda, yasal sistem çerçevesinde NetRange'in geçici yönetmelikler [veya bunun eşdeğeri acil yasal koruma] talep etme hakkı bulunduğuna rıza gösterirsiniz. Birleşmiş Milletler'in ürünlerin uluslararası satışı konusundaki anlaşmasının mevcut genel kullanıcı koşullarıyla ilgisi yoktur. Bu vesile ile CISG'in kullanımı yürürlükte olmaktan çıkar

B. Uygulamalar

 

1. Tanımlar

Uygulamalar sesli-görsel öğeler ve fikirler olup, NetRange ya da üçüncü taraflarca sağlanmaktadır. Diğer hususların yanı sıra bunlar veriler, malzeme filmleri, videolar, fotoğraflar, yazılımlar ve oyunları içermektedir. Tasarımlar, sanat eserleri, resimler, müzik, sesler, bilgi ve tüm medya ile tüm formatlardaki türevler, mevcut ve gelecekte yapılacak işler dahildir. Uygulamalara NetRange veya üçüncü taraflarca sunulan çok çeşitli hizmetler ve fonksiyonlar dahil olup, bunlara normal olarak İnternet aracılığıyla erişilebilmektedir. Diğer şeylerin yanı sıra bunlara müzik, film, video, haber yayınlar, bloglar, sohbet hizmetleri, sosyal ağların kullanımı, bilgi, tedarik, hizmet verilmesi, satış, satın alma, kiralama ve TV'niz hakkında öneriler dahildir.

2. Kullanım

Portalda mevcut olan tüm Uygulamaların kullanımı yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımla sınırlıdır. Diğer tür kullanımlar yasaktır.

3. Kayıt

Uygulamalara erişim kayıt olunmasını, bir kullanıcı hesabının oluşturulmasını ve/veya bir ücretin ödenmesini gerektirebilir. Kayıt kişisel bilgilerin hazırlanması, benzersiz ve gizli bir şifrenin seçilmesini gerektirebilir. Kişisel bilgileriniz hizmet sağlayıcısının veri koruma kuralları ve ilgili veri koruma yasaları gereğince işlenecektir. Bir kullanıcı hesabının kaydedilmesi ve oluşturulması ile üçüncü taraflara ait bir Uygulamanın ücreti kurallar ile ilgili üçüncü tarafların sağladığı içeriğe ait genel kullanıcı koşullarının kuralları için temel teşkil etmektedir.

4. Sorumluluk Reddi

Portal aracılığıyla çağrılan Uygulamalar NetRange'in kontrol kapsamında değildir. TV'niz bu Uygulamalara erişimi sağlamakta ve bu uygulamaların İnternet aracılığıyla alınabilmesine imkan vermektedir. NetRange diğer taraflarca hazırlanan ve portal aracılığıyla aldığınız tüm Uygulamalara ilişkin olarak herhangi bir editörlük etkisine sahip değildir ve bu nedenle Uygulamalar, bunların içeriği veya bunların doğası ile hazırlanma şekli hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. NetRange Uygulamaların eksiksiz biçimde veya zamanında hazırlanması ile içeriklerin doğruluğu, eksiksizliği ve güvenilirliği konusunda bir garanti sunamaz. Uygulamaları kendi alacağınız risk dahilinde kullanmaya rıza gösterirsiniz.

5. Uygulama Sahiplerinin Hakları

Uygulamalar telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet ya da mülkiyet haklarıyla korunabilir. Belirli koşullarda, belli uygulamaları kullanabilmeniz için masrafını kendiniz karşılamanız ve beraberinde gelen riskleri kabul etmeniz şartıyla bir lisans alınması ya da başka bir yetkinin elde edilmesi gerekmektedir. Gerekli lisansları veya yetkileri elde etmek için sorumlu olduğunuzu anlamaktasınız. İlgili lisanslar veya yetkileri almamanız durumunda oluşabilecek zararlar konusunda tek sorumluluğun size ait olduğunu anlamaktasınız. NetRange'in tarafınızca kullanılan içerik konusunda sorumlu olmadığına rıza gösterirsiniz.

C. Veri Güvenliği

NetRange, NetRange'e verdiğiniz kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. NetRange, Portalın işlevlerinin devam etmesini sağlamak için, kişisel bilgilerinizin bazılarını yakalayıp kaydetmek amacıyla zaman zaman "çerezler" kullanacaktır (örneğin, ülke ayarlarınızı ve bu Genel Kullanıcı Koşulları'nı onayladığınızı kaydetmek için).

Portalın kullanımı ve ilgili genel kullanıcı koşullarının kabul edilmesiyle kullanıcı bu kullanıma NetRange'ten ya da üçüncü taraflardan gelen reklamlar ile iletişim mesajlarının veya mevcut duyurular, idari ilanlar, haber bültenleri ve gerekli olduğu takdirde diğer malzemelerin dahil olduğunu kabul etmiş olur. Reklam ve iletişim portal hizmetinin bir parçasıdır; bunun için herhangi bir kayda gerek yoktur. Belli hizmetler ve içeriğin erişkin olmayan kişiler ile diğer kullanıcılara uygun olmaması mümkündür.

D. İletişim Bilgileri

Portal size NetRange MMH GmbH, Mönckebergstr. 22, 20095 Hamburg, Almanya tarafından ulaştırılmaktadır. Bize e-posta aracılığıyla info@netrange.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu Genel Kullanıcı Koşulları'nı aynı zamanda İnternet'te http://www.netrange.com/terms adresinde okuyabilirsiniz.

 

 

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.