Skip to main content
Please wait...

terms-sl

NetRange: Splošna navodila za uporabo pametne TV-naprave

 

Vaš televizijski sprejemnik (»naprava«) za delovanje uporablja internetne storitve (»portal«). To omogoča dostop do storitev, vsebine, programske opreme in izdelkov tretjih ponudnikov prek interneta. Dodatno prejmete dostop do internetnih vsebin.

A. Splošni pogoji

 

1. Vaše razmerje s podjetjem NetRange

Vaš pogodbeni partner za uporabo portala in vseh izdelkov, do katerih lahko dostopate prek portala ali tretjih ponudnikov (kot so npr. storitve, programska oprema in aplikacije) je NetRange MMH GmbH (»NetRange«). Splošni pogoji podjetja NetRange vsebujejo navodila za uporabo portala, dostop do aplikacij, dostop do internetnih vsebin in predstavljajo pravno zavezujoč dogovor med vami in podjetjem NetRange. Ta Splošni pogoji uporabe nadomeščajo pogoje in neobvezujoče klavzule, ki ste jih prejeli ob nakupu opreme in ne vplivajo na njihovo veljavnost.

2. Sporazum k Splošnim pogojem uporabe

Če želite uporabljati portal, morate sprejeti Splošne pogoje za uporabo. Hkrati morate biti polnoletni v skladu s predpisi vaše države, razen če delujete po predhodnem dogovoru z vašim pravnim zastopnikom v skladu s predpisi vaše države. V kolikor se s Splošnimi pogoji uporabe ne strinjate – četudi se ne strinjate le delno – vam dostopa do portala in aplikacij ne moremo zagotoviti. Z uporabo portala potrjujete, da so aktualni Splošni pogoji uporabe za vas zakonsko veljavni. V nadaljevanju potrjujete, da z uporabo tega sprejemate Splošne pogoje uporabo.

3. Spremembe TV-naprave

Aplikacije lahko prikažete na TV-zaslonu prek portala. Dostop do teh aplikacij lahko zagotavljamo izključno le, če TV-naprava ni predelana na noben način. Strinjate se s tem, da TV-sprejemnika ne boste prirejali in da tudi nimate takšnih namenov. Strinjate se s tem, da ne boste izvajali tehničnih ukrepov za nadzor dostopa do določenih vsebin ali do pravic do takšnih vsebin in da tudi nimate takšnih namenov. Strinjate se s tem, da ne boste kopirali varnostnih sistemov in da tudi nimate takšnih namenov. Strinjate se s tem, da ne boste skušali dešifrirati kriptografskih kod in da tudi nimate takšnih namenov. Prav tako ne boste izničili integriranih varnostnih funkcij znotraj TV-naprave niti nimate takšnih namenov. Soglašate s tem, da TV-naprave ne boste uporabljali za nepooblaščene namene, nezakonito ali v nasprotju s predpisi.

4. Uporaba portala in aplikacij

Za uporabo portala in aplikacij je potrebna delujoča internetna povezava. Podjetje NetRange omogoča uporabo portala brez jamstva. Dostop do internetnih vsebin ali portala lahko kadarkoli omejimo ali ukinemo, brez predhodnega obvestila. NetRange ne jamči za trajen dostop do določene aplikacije. NetRange ima pravico kadarkoli prilagoditi ali vključiti aplikacije. Podjetje NetRange lahko po lastni presoji spreminja funkcije portala – na primer z izboljšavami ali odstranitvijo funkcij ali značilnosti storitev.

5. Registracija

Za dostop do portala se boste morda morali registrirati, nastaviti uporabniški račun in/ali plačati članarino. Postopek registracije lahko zahteva obdelavo osebnih podatkov ter izbor edinstvenega in tajnega gesla. Z vašimi osebnimi podatki ravnamo v skladu s smernicami varovanja osebnih podatkov podjetja NetRange in z veljavno zakonodajo.

Vaši osebni podatki morajo biti navedeni v celoti, pravilni in resnični. Podjetje NetRange si pridržuje pravico, da blokira tiste uporabniške račune, ki so bili izdani/ustanovljeni na nerazumljiv način in/ali tiste, ki kršijo Splošne pogoje uporabe.

6. Programska oprema in pravice intelektualne lastnine

V določenih primerih boste za uporabo portala ali dostop do določenih aplikacij potrebovali dodatno programsko opremo. Občasno vam ob nakupu TV-naprave dostavimo posebno programsko opremo in prejemali jo boste tudi v prihodnosti. Programska oprema je večinoma že vgrajena v televizijski sprejemnik in vam kot uporabniku ni dostopna. Nameščena programska oprema je v lasti tretjih oseb.

Z uporabo programske opreme, se strinjate, da je ne boste skušali razgraditi, dekompilirati, degradirati ali je spreminjati. Prav tako se strinjate, da programske opreme ne boste uporabljali za razvoj derivatov in za programsko opremo ne boste dodelili podrejenih licenc (sublicences), da programske opreme ne boste distribuirali ali je uporabljali za nedovoljene namene ali nezakonito ali v nasprotju s predpisi.

Veljavni Splošni pogoji uporabe in vse pripadajoče licenčne pogodbe veljajo tudi za uporabo te programske opreme. Te licenčne pogodbe veljajo za uporabo programske opreme s strani tretjih oseb.

Upoštevajte lastninske pravice za programsko opremo. NetRange si pridržuje vse pravice do programske opreme in druge intelektualne lastnine, kot so avtorske pravice, patentne pravice in pravice do trgovskih blagovnih znamk in blagovnih znamk.

7. Izključitev in omejitev odgovornosti

NetRange ne prevzema nobene odgovornosti v primeru, če portal ali aplikacije ne delujejo v skladu zahtevami uporabnika ali uporabe portala ob želenem času brez omejitev ali prekinitev. NetRange ne jamči za informacije, vsebine, dostopne prek portala in interneta, ter njegovo uporabo in zanesljivost. Vaše posebne garancije smo vam predali ob vašem nakupu TV-naprave. Veljavnost teh garancij – vključno z izključitvami odgovornosti, povezanimi s tem – se ohrani.

NetRange ne plača odškodnine za naključno, posredno in atipično škodo. Poleg tega ne sprejmemo posledične škode (vključno z izgubljenim dobičkom ali izgubljenim prihrankom) ali kazenske odškodnine ali škode v primeru izgube podatkov ali prekinitve poslovanja, ki izhajajo iz uporabe TV-naprave, portala ali aplikacij ali so z njimi povezani – ne glede na to, ali škoda temelji na kaznivem dejanju, jamstvu, pogodbi ali drugi pravni teoriji – četudi je možnost takšne škode bila predstavljena podjetju NetRange oz. se podjetje tega zaveda. Soodgovornost podjetja NetRange za škodo (ne glede na vzrok) je lahko največ v višini zneska, ki ste ga plačali za televizor. Prej omenjeni kriteriji za izključitev ne veljajo v primeru hude malomarnosti, naklepnih dejanj ali izgube življenja, poškodbe telesa ali zdravja. Tudi ta člen se uporablja v največji možni meri v skladu z veljavno zakonodajo.

8. Splošne določbe

Soglašate, da v primeru, ko podjetje NetRange ne izvaja ali ne vključuje pravic iz pravnih sredstev, ali pravic ali pravnih sredstev, ki so zaradi podjetja NetRange skladna z veljavno zakonodajo, to ne šteje kot formalna odpoved teh pravic s strani podjetja NetRange in pomeni, da so veljavne pravice ali pravna sredstva še vedno na razpolago podjetju NetRange. Soglašate s tem, da vam NetRange prek portala pošilja sporočila o spremembah Splošnih pogojev uporabe itd. V tem primeru vas bo podjetje NetRange prosilo, da ponovno potrdite spremenjene Splošne pogoje uporabe.

V primeru, da sodišče razglasi prenehanje veljavnosti katere izmed določb teh Splošnih pogojev uporabe, se ustrezna določba črta iz Splošnih pogojev uporabe. Zato to ne vpliva na preostale splošne pogoje uporabe. Preostali splošni pogoji uporabe ostajajo v veljavi in so izvršljivi.

Soglašate z neizključno pristojnostjo zakonodaje, veljavne v državi, kjer prebivate. Soglašate, da ima podjetje NetRange pravico zahtevati začasne uredbe [ali enako nujno pravno zaščito] v okviru pravnega sistema. Sporazum Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga ne velja za trenutne Splošne pogoje uporabe. Uporaba CISG (Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga) je kategorično izključena.

B. Aplikacije

 

1. Definicije

Aplikacije so avdiovizualni elementi in ideje, ki jih ponujajo podjetje NetRange ali tretji ponudniki. Med drugim vsebujejo podatke, materialne filme, videoposnetke, fotografije, programsko opremo, igre. Oblikovanje, umetniška dela, slike, glasba, zvoki, informacije in druga gradiva, vključno z izpeljankami, obstoječa ali bodoča dela, v vseh medijih in vseh oblikah/formatih. Aplikacije pokrivajo celotno paleto storitev in funkcij, ki jih ponujajo podjetje NetRange ali tretji ponudniki ter so dostopne prek interneta. Med drugim vključujejo razpoložljivost glasbe, filmov, videoposnetkov, prenosa novic, blogov, klepetalnic, uporabe socialnih omrežij, informacij, naročil, nabave, prodaje, nakupa, najema in nasvetov o vašem televizorju.

2. Uporaba

Uporaba vseh aplikacij na portalu je omejena izključno za osebno, nekomercialno rabo. Druga vrsta uporabe ni dovoljena.

3. Registracija

Za dostop do portala se boste morda morali registrirati, nastaviti uporabniški račun in/ali plačati članarino. Postopek registracije lahko zahteva obdelavo osebnih podatkov ter izbor edinstvenega in tajnega gesla. Z vašimi osebnimi podatki ravnamo v skladu s smernicami varovanja osebnih podatkov ponudnika storitev in v skladu z ustrezno zakonodajo. Registracija in vzpostavitev uporabniškega računa, kot tudi višina pristojbine z aplikacijo tretjih ponudnikov, ob upoštevanju stroškov, so osnova smernicam in Splošnim pogojem uporabe vsebine posameznih tretjih ponudnikov.

4. Izjava o omejitvi odgovornosti

Aplikacije, ki jih poiščete prek portala, niso pod nadzorom podjetja NetRange. Vaša TV-naprava vam omogoča dostop in sprejem do teh aplikacij prek interneta. Podjetje NetRange nima uredniškega vpliva na vse aplikacije, ki so jih izdelali drugi in do katerih dostopate na svoji TV-napravi prek portala. NetRange tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za aplikacije, vsebino ali naravo le-teh oziroma za njihovo pripravo. NetRange ne jamči za popolno ali pravočasno pripravo aplikacij, kot tudi ne za pravilnost, natančnost, zanesljivost vsebine. Strinjate se z uporabo aplikacij na lastno odgovornost.

5. Lastniške pravice aplikacij

Aplikacije so lahko zaščitene z avtorskimi pravicami ali drugimi pravicami intelektualne lastnine. V določenih pogojih je za uporabo določene aplikacije treba pridobiti licenco ali druga dovoljenja na lastne stroške in na lastno odgovornost. Odgovorni ste za pridobitev ustreznih licenc ali dovoljenj. Odgovorni ste za škodo, ki bi lahko nastala zaradi neuspešne pridobitve ustreznih licenc ali dovoljenj. Soglašate s tem, da podjetje NetRange ne odgovarja za uporabo vsebin z vaše strani.

C. Varovanje podatkov

NetRange daje velik poudarek na varstvo vaših osebnih podatkov, ki ste jih posredovali podjetju NetRange. Občasno podjetje NetRange uporablja »piškotke« za zajem in shranjevanje določenih osebnih podatkov – zaradi zagotavljanja delovanja portala (na primer: za shranjevanje nastavitev vaše države in vašega strinjanja s temi Splošnimi pogoji uporabe).

Z uporabo portala in s priznavanjem veljavnih Splošnih pogojev uporabe se uporabnik strinja, da je ta uporaba povezana z oglaševanjem in stiki prek sporočil podjetja NetRange ali tretjih ponudnikov ali trenutnih obvestil, administracijskih obvestil, novičk in, po potrebi, drugih materialov. Oglaševanje in kontaktiranje sta del storitve portala; registracija ni potrebna. Določene storitve ali vsebine niso primerne za mladoletnike ali ostale uporabnike.

D. Kontaktni podatki

Storitve portala zagotavlja podjetje NetRange MMH GmbH, Mönckebergstr. 22, 20095 Hamburg, Nemčija. Dosegljivi smo na elektronskem naslovu info@netrange.com. Splošni pogoji uporabe so vam na voljo na spletni strani http://www.netrange.com/terms.

 

 

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.