Skip to main content
Please wait...

terms-no

NetRanges generelle brukervilkår for Smart TV

 

Din Internett-tilkoblede TV («Enhet») bruker en Internett-basert servicefunksjon («Portal»). Funksjonen gir tilgang til tjenester, innhold, programvare og produkter fra tredjeparter via Internett. Du får også tilgang til åpent Internett-innhold.

A. Generelle vilkår

 

1. Ditt forhold til NetRange

Din avtalepartner for bruk av portalen og alle produkter som du får tilgang til via portalen eller tredjeparter, som for eksempel tjenester, programvare og servicefunksjoner («Apper»), er NetRange MMH GmbH («NetRange»). De generelle brukervilkårene til NetRange omfatter bruk av portalen, tilgang til apper og tilgang til åpent Internett-innhold. Vilkårene utgjør også en juridisk bindende avtale mellom deg og NetRange. Disse generelle brukervilkårene supplerer vilkårene og ikke-ansvarsklausulene som ble gitt til deg da du kjøpte utstyret ditt og vil ikke påvirke gyldigheten av disse.

2. Samtykke av de generelle brukervilkårene

For å bruke portalen, må du godta de generelle brukervilkårene. Du må også være minst ved myndighetsalder i overensstemmelse med det juridiske systemet du er underlagt, med mindre din juridiske representant er klar over bruken i overensstemmelse med det juridiske systemet du er underlagt. Hvis du ikke godtar de generelle brukervilkårene – eller bare delvis godtar dem – vil ikke tilgang til portalen og appene være garantert. Ved å bruke portalen godtar du at de generelle brukervilkårene er juridisk bindende for deg. Du erkjenner og godtar også at din bruk av denne portalen vil tolkes som en aksept av de generelle brukervilkårene.

3. Endringer i TV-en

Apper kan hentes frem via TV-en ved bruk av portalen. Tilgang til disse appene kan bare garanteres hvis TV-en ikke manipuleres på noen måte. Du godtar å ikke manipulere eller prøve å manipulere TV-en. Du godtar å ikke unngå eller prøve å unngå tekniske tiltak som kreves for å kontrollere tilgang til bestemt innhold. Du godtar å ikke unngå eller forsøke unngå kopibeskyttelsessystemer. Du godtar å ikke kryptere eller forsøke å kryptere kryptografiske chiffreringsnøkler. Du vil heller ikke ugyldiggjøre eller forsøke å ugyldiggjøre sikkerhetsfunksjoner som er implementert i TV-en. Du godtar å ikke bruke TV-en til uautoriserte formål eller på en måte som er ulovlig eller i strid med regelverket.

4. Bruk av portaler og apper

Bruk av portaler og apper krever en fungerende Internett-tilkobling. Portalen leveres av NetRange uten garanti. Tilbud om tilgang til åpent Internett-innhold eller portalen kan begrenses eller fjernes når som helst og uten forhåndsvarsel. NetRange gir ingen garanti om permanent tilgang til en bestemt app. NetRange har rett til å justere eller inkludere apper når som helst. NetRange har rett til å endre funksjonene til portalen – for eksempel ved å forbedre eller fjerne funksjoner eller servicefunksjoner – etter eget skjønn.

5. Registrering

Tilgang til portalen kan kreve registrering, oppsett av en brukerkonto og/eller avgift. Registreringen kan kreve innsamling av personopplysninger og valg av et unikt og hemmelig passord. Personopplysningene dine vil behandles i henhold til NetRanges retningslinjer om databeskyttelse og gjeldende lover om databeskyttelse.

Personopplysningene dine må være fullstendige, korrekte og sannferdige. NetRange forbeholder seg retten til å sperre brukerkontoer forutsatt at disse ble utstedt på en urimelig måte og/eller krenker de generelle brukervilkårene.

6. Programvare- og immaterielle rettigheter

Under visse omstendigheter vil du trenge ekstra programvare for å kunne bruke portalen eller få tilgang til spesielle apper. Spesiell programvare ble noen ganger levert til deg da du kjøpte TV-en, og du vil motta ekstra programvare i fremtiden. Programvaren er for det meste integrert i TV-en og er ikke tilgjengelig for deg som bruker. Den installerte programvaren tilhører tredjeparter.

Når du bruker programvaren, godtar du å ikke utføre demontering, dekompilering, retrogresjon eller endring av programvaren. I tillegg godtar du å ikke bruke programvaren til å utvikle avledede produkter eller tildele underlisenser til programvaren, distribuere programvaren, bruke den til uautoriserte formål eller bruke den ulovlig eller i strid med regelverket.

De nåværende generelle brukervilkårene og alle lisensavtaler knyttet til dette gjelder for bruk av denne programvaren. De respektive lisensavtalene gjelder for bruk av tredjeparts programvarer.

Du tar hensyn til eiendomsretten for programvaren når du bruker programvaren. NetRange forbeholder seg alle rettigheter til programvaren og andre åndsverk slik som opphavsrett, patentrettigheter og rettigheter til kommersielle merkevarer og merkenavn.

7. Utelatelse og ansvarsbegrensning

NetRange påtar seg intet ansvar dersom portalen eller en app ikke samsvarer brukerens krav, eller bruken av portalen kan finne sted på et ønsket tidspunkt uten begrensninger eller avbrudd. NetRange påtar seg intet ansvar for informasjon, innhold som tilgjengelig via portalen og Internett og bruk informasjonen og dens pålitelighet. Spesielle garantier ble gitt da du kjøpte TV-en din. Gyldigheten av disse garantiene, inkludert ansvarsfraskrivelser forbundet med dette, eksisterer fremdeles.

NetRange vil ikke betale erstatning for tilfeldige, indirekte og atypiske skader. I tillegg vil følgeskader (dette innebærer tapt fortjeneste eller tapt sparing) eller straffeskader eller skader ved tap av data eller driftsavbrudd som oppstår ved bruk av TV-en, portalen eller en app eller er forbundet med disse ikke aksepteres uavhengig av om disse skadene er basert på en sivil lovovertredelse, en garanti, kontrakt eller annen juridisk teori – selv om muligheten for slike skader ble adressert til NetRange eller NetRange er klar over en slik mulighet. NetRanges solidaransvar for skader (uavhengig av årsak) skal ikke utgjøre mer enn beløpet du betalte for TV-en. De tidligere nevnte eksklusjonskriteriene gjelder ikke ved grov uaktsomhet, med bevisste handlinger eller skader på liv, legeme eller helse. Denne artikkelen gjelder i størst mulig grad i overensstemmelse med lovgivning som gjelder for disse vilkårene.

8. Generelle bestemmelser

Du godtar at dersom NetRange ikke utøver eller implementerer rettighetene, eller de lovlige midlene som NetRange har krav på i henhold til gjeldende lovgivning, så innebærer ikke dette at NetRange gir formelt avkall på disse rettighetene, og de aktuelle rettighetene og lovlige midlene er fremdeles i NetRanges besittelse. Du godtar at NetRange sender meldinger til deg om endringer i de generelle brukervilkårene osv. via portalen. I dette tilfellet vil NetRange be deg om å godta de endrede brukervilkårene på nytt.

Dersom en bestemmelse i disse generelle brukervilkårene blir erklært ugyldig av en domstol, vil bestemmelsen bli slettet fra de generelle brukervilkårene. De gjenværende vilkårene vil ikke bli påvirket av dette. De gjenværende brukervilkårene vil fortsette å gjelde og skal håndheves.

Du godtar ikke-eksklusivt ansvar for å følge lovgivningen i det aktuelle landet. Du godtar at NetRange også har rett til å be om midlertidige forordninger [eller andre like presserende rettsvern] innenfor rammen av et juridisk system. Avtalen i FN om internasjonale salg av varer gjelder ikke for de gjeldende generelle brukervilkårene. Bruk av CISG er herved kategorisk utelukket.

B. Apper

 

1. Definisjoner

Apper er audiovisuelle elementer og ideer som tilbys av NetRange eller tredjeparter. Disse inneholder blant annet data, materialfilmer, videoer, bilder, programvare, spill. Motiver, kunstverk, bilder, musikk, lyder, informasjon og annet materiale inkludert avledede, eksisterende eller framtidige verk, i alle medier og alle formater. Apper dekker en hel rekke tjenester og funksjoner fra NetRange eller tredjeparter som vanligvis er tilgjengelige via Internett. Dette inkluderer blant annet tilgjengeligheten av musikk, film, video, nyhetssendinger, blogger, chattetjenester, bruk av sosiale nettverk, informasjon, innkjøp, levering, salg, kjøp, leie og råd om TV-en din.

2. Bruk

Bruken av appene i denne portalen er utelukkende begrenset til personlig, ikke-kommersiell bruk. Annen bruk er forbudt.

3. Registrering

Tilgang til appene kan kreve registrering, oppsett av en brukerkonto og/eller avgift. Registreringen kan kreve innsamling av personopplysninger og valg av et unikt og hemmelig passord. Personopplysningene dine vil behandles i henhold til tjenesteleverandørens retningslinjer om databeskyttelse og gjeldende lover om databeskyttelse. Registrering og oppsett av en brukerkonto, samt gebyrnivået knyttet til kostnadene for en tredjeparts app danner grunnlaget for retningslinjene og de generelle vilkårene for innhold fra respektive tredjeparter.

4. Ansvarsfraskrivelse

Apper som hentes via portalen er ikke under NetRanges kontroll. TV-en lar deg bruke disse appene og laste dem ned via Internett. NetRange har ingen redaksjonell innflytelse over alle appene som er utarbeidet av andre parter og lastes ned til TV-en gjennom portalen og aksepterer derfor intet ansvar for appene, appenes innhold eller art eller klargjøring. NetRange kan ikke garantere komplett eller tidsriktig klargjøring av appene, eller at innholdet er korrekt, nøyaktig eller pålitelig. Du er oppmerksom på og godtar å bruke appene på egen risiko.

5. Rettigheter til appeiere

Apper kan være beskyttet av opphavsrett eller gjennom andre immaterielle eller andre eiendomsrettigheter. Under visse omstendigheter må en lisens eller annen autorisasjon hentes på egen regning og eget ansvar for å bruke spesielle apper. Du forstår at du er ansvarlig for å skaffe de nødvendige lisensene eller tillatelsene. Du forstår at du alene er ansvarlig for skader som oppstår grunnet unnlatelse av å hente tilsvarende lisenser eller tillatelser. Du godtar at NetRange ikke er ansvarlig for din bruk av innholdet.

C. Databeskyttelse

NetRange legger stor vekt på å beskytte personopplysningene dine som du sender til NetRange. NetRange vil bruke informasjonskapsler (cookies) for å hente inn og lagre noen av personopplysningene dine for å sikre at portalen fungerer som den skal (for eksempel for å lagre landsinnstillingene dine og din godkjenning av disse generelle vilkårene).

Ved å bruke portalen og godta de gjeldende generelle brukervilkårene, godtar brukeren at denne bruken er knyttet til reklame og kontakter gjennom meldinger fra NetRange eller tredjeparter eller nåværende kunngjøringer, administrative varsler, nyhetsbrev og andre materialer om nødvendig. Reklame og meldinger er en del av portaltjenesten, og det kreves ikke en egen registrering for dette. Bestemte tjenester og innhold kan være uegnet for mindreårige eller andre brukere.

D. Kontaktdata

Portalen stilles til rådighet for deg av NetRange MMH GmbH, Mönckebergstr. 22, 20095 Hamburg, Tyskland. Du kan nå oss via e-post på info@netrange.com. Du kan også lese disse generelle brukervilkårene online på http://www.netrange.com/terms.

 

 

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.