Skip to main content
Please wait...

terms-hr

Opći uvjeti korištenja tvrtke NetRange za Smart TV platformu

 

Vaš televizor s internetskim priključkom („uređaj”) koristi funkciju internetske usluge („portal”). To vam omogućuje pristup uslugama, sadržaju, softveru i proizvodima drugih proizvođača pomoću interneta. Usto dobivate pristup otvorenom internetskom sadržaju.

A. Opći uvjeti

 

1. Vaš odnos s tvrtkom NetRange

Vaš ugovorni partner za korištenje portala i svih proizvoda kojima možete pristupiti putem portala ili trećih strana kao, primjerice, uslugama, softveru i značajkama usluga („aplikacije”) je tvrtka NetRange MMH GmbH („NetRange”). Opći uvjeti korištenja tvrtke NetRange obuhvaćaju korištenje portala, pristup aplikacijama, otvorenom internetskom sadržaju i predstavljaju pravno obvezujući sporazum između vas i tvrtke NetRange. Ovi Opći uvjeti korištenja nadopunjuju uvjete i odredbe o oslobađanju od odgovornosti koji su vam dostavljeni prilikom kupnje opreme i ne utječu na njihovu valjanost.

2. Prihvaćanje Općih uvjeta korištenja

Korištenjem portala pretpostavlja se da prihvaćate Opće uvjete korištenja. Također morate biti punoljetni sukladno mjerodavnom pravnom sustavu osim ako ne djelujete temeljem prethodnog dogovora sa svojim zakonskim zastupnikom sukladno mjerodavnom pravnom sustavu. U slučaju da ne pristajete na Opće uvjete korištenja, makar i djelomično, pristup portalu i aplikacijama ne može se jamčiti. Korištenjem portala prihvaćate pravnu mjerodavnost važećih Općih uvjeta korištenja. Usto, priznajete i prihvaćate da se vašim korištenjem portala smatra da prihvaćate Opće uvjete korištenja.

3. Izmjene na televizoru

Na televizoru možete pokrenuti aplikacije preko Portala. Pristup tim aplikacijama zajamčen je isključivo ako se televizorom ni na koji način ne manipulira. Suglasni ste s time da televizor nećete manipulirati ili pokušavati manipulirati. Suglasni ste s time da nećete zaobilaziti ili pokušavati zaobilaziti tehničke mjere za kontrolu pristupa određenom sadržaju ili pravima na taj sadržaj. Suglasni ste s time da nećete zaobilaziti ili pokušavati zaobilaziti sustave za zaštitu od kopiranja. Suglasni ste s time da nećete dešifrirati ili pokušavati dešifrirati kriptografske ključeve. Također nećete onemogućiti ili pokušavati onemogućiti sigurnosne značajke ugrađene u televizor. Suglasni ste s time da televizor nećete koristiti u neovlaštene ili nezakonite svrhe ili suprotno propisima.

4. Korištenje portala i aplikacija

Korištenje portala i aplikacija pretpostavlja postojanje ispravne internetske veze. NetRange pruža uslugu portal bez jamstva. Dostupnost pristupa otvorenom internetskom sadržaju ili portalu može se ograničiti ili ukloniti u bilo kojem trenutku bez najave. NetRange ne jamči trajan pristup određenoj aplikaciji. NetRange ima pravo prilagoditi ili dodavati aplikacije u bilo kojem trenutku. NetRange je ovlašten za promjenu funkcija portala po vlastitom nahođenju, na primjer, radi poboljšanja ili uklanjanja značajki ili značajki usluga.

5. Registracija

Za pristup portalu možda će trebati registracija, postavljanje korisničkog računa i/ili naknada. Za registraciju će možda trebati dostaviti osobne podatke te odabrati jedinstvenu i tajnu lozinku. S vašim osobnim podacima postupa se u skladu sa smjernicama tvrtke NetRange za zaštitu podataka i važećim zakonima o zaštiti podataka.

Vaši osobni podaci moraju biti potpuni, točni i istiniti. NetRange zadržava pravo na blokiranje korisničkih računa koji su izdani na neprimjeren način i/ili krše Opće uvjete korištenja.

6. Softver i prava intelektualnog vlasništva

U određenim ćete okolnostima trebati dodatni softver kako biste koristili portal ili pristupili određenim aplikacijama. Postoji mogućnost da ste prilikom kupnje televizora dobili poseban softver i da ćete u budućnosti također dobivati dodatni softver. Softver je najčešće ugrađen u televizor i nije dostupan korisniku. Ugrađeni softver vlasništvo je trećih strana.

Prilikom korištenja softvera suglasni ste s time da nećete rastavljati, dekompilirati, mijenjati softver ili vratiti verziju softvera unatrag. Usto ste suglasni s time da softver nećete koristiti za razvoj izvedenica softvera i da softveru nećete dodjeljivati podlicencije, distribuirati ga ili koristiti u neovlaštene svrhe ili nezakonito ili suprotno propisima.

Važeći Opći uvjeti korištenja i svi licencijski ugovori povezani s time odnose se na korištenje ovog softvera. Pojedini licencijski ugovori odnose se na korištenje softvera trećih strana.

Prilikom korištenja softvera dužni ste poštivati vlasnička prava za dotični softver. NetRange zadržava sva prava na softver i drugo intelektualno vlasništvo kao što su autorska prava, prava na patent i prava na trgovačke marke i zaštićena imena.

7. Isključenje i ograničenje odgovornosti

NetRange ne preuzima odgovornost u slučaju da portal ili aplikacija ne odgovaraju zahtjevima korisnika ili za mogućnost korištenja portala u željeno vrijeme bez ograničenja ili prekida. NetRange ne preuzima odgovornost za informacije, sadržaj kojem se pristupa preko portala i interneta te njegovog korištenje i njegove pouzdanosti. Posebna jamstva predana su vam prilikom kupnje TV uređaja. Valjanost tih jamstava uključujući isključenja od odgovornosti povezanih s time vrijedi i dalje.

NetRange ne isplaćuje nikakve odštete za slučajne, neizravne i netipične štete. Usto, posljedične štete (odnose se na izgubljenu dobit ili izgubljene uštede) ili kaznene štete ili štete u slučaju gubitka podataka ili prekida u poslovanju koje proizlaze iz korištenja televizora, portala ili aplikacije ili su s njima povezane, ne prihvaćaju se bez obzira na to temelje li se te štete na kažnjivom djelu, jamstvu, ugovoru ili drugoj pravnoj teoriji – čak i ako je NetRange upozoren na mogućnost takvih šteta ili je s njome upoznat. U najboljem slučaju suodgovornost tvrtke NetRange za štete (neovisno o uzrocima) ne može biti veća od iznosa koji ste platili za televizor. Prije spomenuti kriteriji isključenja od odgovornosti ne vrijede u slučaju grubog nemara ili namjere ili ozljeda opasnih po život ili zdravlje. Ovaj članak u najvećoj je mogućoj mjeri sukladan zakonima mjerodavnima za ove uvjete.

8. Opće odredbe

Suglasni ste s time da u slučaju da tvrtka NetRange ne primijeni ili ne provede bilo koja prava ili pravna sredstva, ili prava ili pravna sredstva koja su predviđena za NetRange sukladno važećim zakonima, to ne znači formalno odricanje tvrtke NetRange od tih prava, a tvrtka NetRange još uvijek ima na raspolaganju važeća prava ili pravna sredstva. Suglasni ste s time da vam NetRange šalje poruke putem portala kojima vas obavještava o izmjenama Općih uvjeta korištenja itd. U tom će slučaju NetRange tražiti da ponovno odobrite izmijenjene Opće uvjete korištenja.

U slučaju da sud utvrdi da je pojedina odredba ovih Općih uvjeta korištenja neučinkovita, odgovarajuća se odredba briše iz Općih uvjeta korištenja. To ne utječe na ostale odredbe Općih uvjeta korištenja. Ostale odredbe Općih uvjeta korištenja ostaju na snazi i pravno su valjane.

Suglasni ste s neisključivom pravnom nadležnošću odgovarajuće države. Suglasni ste s time da NetRange također ima pravo zatražiti privremene naloge [ili drugu jednako hitnu zakonsku zaštitu] u okviru područja primjene pojedinog pravnog sustava. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ne odnosi se na ove Opće uvjete korištenja. Primjena navedene Konvencije ovime se izrijekom isključuje.

B. Aplikacije

 

1. Definicije

Aplikacije su audiovizualni elementi i ideje koje pruža tvrtka NetRange ili treće strane. Između ostalog, one sadrže podatke, filmski materijal, videozapise, fotografije, softver, igre. Dizajn, grafički dizajn, slike, glazba, zvukovi, informacije i ostali materijali uključujući izvedena djela, postojeća ili buduća djela u svim medijima i formatima. Aplikacije obuhvaćaju mnoštvo usluga i funkcija koje pružaju NetRange ili treće strane, a kojima se može pristupiti putem interneta. One, između ostalog, uključuju dostupnost glazbe, filmova, videozapisa, prijenose vijesti, blogove, chat usluge, korištenje društvenih mreža, informacija, nabavu, pružanje usluga, prodaju, kupnju, najam i savjete o vašem televizoru.

2. Uporaba

Uporaba svih aplikacija sadržanih u portalu isključivo je ograničena na osobnu, nekomercijalnu uporabu. Uporaba u ostale svrhe je zabranjena.

3. Registracija

Za pristup aplikacijama će možda trebati registracija, postavljanje korisničkog računa i/ili naknada. Za registraciju će možda trebati dostaviti osobne podatke te odabrati jedinstvenu i tajnu lozinku. S vašim osobnim podacima postupa se u skladu s uputama o zaštiti podataka pružatelja usluga i važećim zakonima o zaštiti podataka. Registracija i postavljanje korisničkog računa kao i visina naknade za aplikacije trećih strana temelje se na smjernicama i općim uvjetima korištenja sadržaja dotičnih trećih strana.

4. Odricanje odgovornosti

Tvrtka NetRange ne kontrolira aplikacije koje se pokreću preko portala. Vaš televizor omogućuje vam pristup tim aplikacijama i njihovo preuzimanje putem interneta. NetRange ne utječe na uređivanje svih aplikacija koje su pripremile treće strane i koje ste preko portala preuzeli na svoj televizor i stoga ne preuzima odgovornost za aplikacije, njihov sadržaj, vrstu ili njihovu pripremu. NetRange ne može preuzeti jamstvo za potpunu ili pravovremenu pripremu aplikacija kao ni za točnost, preciznost i pouzdanost sadržaja. Aplikacije primate na znanje i suglasni ste s njihovim korištenjem na vlastitu odgovornost.

5. Prava vlasnika aplikacija

Aplikacije mogu biti zaštićene autorskim pravom ili putem drugih intelektualnih ili vlasničkih prava. U određenim okolnostima za korištenje pojedinih aplikacija potrebno je pribaviti dozvolu ili drugo odobrenja o vlastitom trošku i na vlastitu odgovornost. Razumijete da ste sami odgovorni za pribavljanje potrebnih dozvola ili odobrenja. Razumijete da osobno snosite odgovornost za štete nastale zbog toga što niste pribavili odgovarajuće dozvole ili odobrenja. Suglasni ste s time da tvrtka NetRange nije odgovorna za sadržaj koji koristite.

C. Zaštita podataka

Tvrtki NetRange iznimno je važna zaštita vaših osobnih podataka koje ste joj ustupili. NetRange će povremeno koristiti „kolačiće” za prikupljanje i pohranjivanje nekih vaših osobnih podataka kako bi se osigurala funkcionalnost Portala (npr. radi pohranjivanja postavki za vašu državu i vašeg odobrenja ovih Općih uvjeta korištenja).

Korištenjem Portala i prihvaćanjem važećih općih uvjeta korištenja, korisnik je suglasan s time da je to korištenje vezano uz oglašavanje i kontakte putem poruka koje šalje NetRange ili treće strane ili uz aktualne objave, administrativne obavijesti, e-biltene i ostale materijale prema potrebi. Oglašavanje i kontaktiranje dio su usluge portala; nije potrebna registracija. Pojedine usluge ili sadržaji nisu prikladni za maloljetnike ili druge korisnike.

D. Podaci za kontakt

Portal vam omogućuje tvrtka NetRange MMH GmbH, Mönckebergstr. 22, 20095 Hamburg, Njemačka. Možete nas kontaktirati putem e-pošte info@netrange.com. Opće uvjete korištenja također možete pročitati na internetu na http://www.netrange.com/terms.

 

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.