Skip to main content
Please wait...

terms-fi

NetRangen yleiset käyttöehdot - älytelevisio

 

Internetiin liitetty televisiosi (”laite”) käyttää internetpalvelutoimintoa (”portaali”). Portaali tarjoaa sinulle pääsyn kolmansien osapuolien palveluihin, sisältöihin, ohjelmistoihin ja tuotteisiin internetissä. Lisäksi käytettävissäsi on avoin internetsisältö.

A. Yleiset ehdot

 

1. Suhteesi NetRangeen

NetRange MMH GmbH (”NetRange”) on sopimuskumppanisi portaalin käytössä ja kaikkien portaalin tai kolmansien osapuolien tarjoamien tuotteiden käytössä, joita ovat esimerkiksi palvelut, ohjelmistot ja palvelutoiminnot (”sovellukset”). NetRangen yleiset käyttöehdot kattavat portaalin käytön, sovellusten käytön ja avoimen internetsisällön käytön ja muodostavat sitovan oikeudellisen sopimuksen sinun ja NetRangen välille. Nämä yleiset käyttöehdot täydentävät ehtoja ja vastuuvapauslausekkeita, jotka sait laitteesi hankinnan yhteydessä, eivätkä vaikuta niiden voimassaoloon.

2. Yleisten käyttöehtojen hyväksyminen

Portaalin käyttö edellyttää yleisten käyttöehtojen hyväksymistä. Sinun pitää lisäksi olla täysi-ikäinen sen lainsäädännön mukaan, jota sinuun sovelletaan, paitsi jos laillinen edustajasi on etukäteen antanut tähän luvan sen lainsäädännön mukaan, jota sinuun sovelletaan. Jos et hyväksy yleisiä käyttöehtoja - vaikka vain osaksi - portaalin ja sovellusten käyttöä ei voida taata. Portaalia käyttämällä hyväksyt sen, että nykyiset yleiset käyttöehdot sitovat sinua oikeudellisesti. Lisäksi tunnustat ja hyväksyt sen, että portaalin käyttösi käsitetään yleisten käyttöehtojen hyväksymiseksi.

3. Muutokset televisioon

Voit hakea televisiollasi sovelluksia portaalin kautta. Pääsy näihin sovelluksiin voidaan taata vain, jos televisiota ei ole muunneltu millään lailla. Sitoudut siihen, että et tee tai yritä tehdä televisioon muutoksia. Sitoudut siihen, että et kierrä tai yritä kiertää teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on valvoa sisältöön pääsyä tai sisältöön liittyviä oikeuksia. Sitoudut siihen, että et kierrä tai yritä kiertää kopioinninestojärjestelmiä. Sitoudut siihen, että et tulkitse tai yritä tulkita salausavaimia. Et myöskään kumoa tai yritä kumota televisioon tehtyjä suojauksia. Sitoudut siihen, että et käytä televisiota luvattomiin tarkoituksiin tai lakien ja määräysten vastaisesti.

4. Portaalin ja sovellusten käyttö

Portaalin ja sovellusten käyttö edellyttää toimivaa internet-yhteyttä. NetRange tarjoaa portaalin ilman takuuta. Avoimen internetsisällön tai portaalin tarjoamista voidaan rajoittaa tai se voidaan lopettaa milloin tahansa ilman edeltävää ilmoitusta. NetRange ei takaa, että yksittäiset sovellukset ovat pysyvästi käytettävissä. NetRangella on oikeus milloin tahansa mukauttaa sovelluksia tai sisällyttää sovelluksia. NetRangella on valtuudet muuttaa portaalin toimintoja oman harkintansa mukaan esimerkiksi toimintoja tai palvelutoimintoja parantamalla tai poistamalla.

5. Rekisteröityminen

Portaalin käyttö saattaa edellyttää rekisteröitymistä, käyttäjätilin avaamista ja/tai maksua. Rekisteröityminen saattaa edellyttää henkilötietojen käsittelyä ja yksilöllisen, salaisen salasanan valitsemista. Henkilökohtaisia tietojasi käsitellään NetRangen tietosuojaperiaatteiden ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Antamiesi henkilötietojen tulee olla täydelliset, oikeat ja totuudenmukaiset. NetRange pidättää itsellään oikeuden estää käyttäjätilit, jos ne on annettu kohtuuttomalla tavalla ja/tai ne rikkovat yleisiä käyttöehtoja.

6. Ohjelmisto- ja immateriaalioikeudet

Tietyissä olosuhteissa portaalin ja yksittäisten sovellusten käyttö edellyttää lisäohjelmia. Hankkimasi television mukana toimitettiin mahdollisesti erityinen ohjelmisto, ja saat myöhemmin lisäohjelmia. Useimmat ohjelmat on integroitu televisioon, etkä pääse niihin itse käsiksi käyttäjänä. Asennetut ohjelmat ovat kolmansien osapuolien omaisuutta.

Ohjelmistoa käyttäessäsi sitoudut siihen, että et palauta ohjelmistoa symboliselle konekielelle tai lähdekielelle etkä takaisinmallinna tai muuta ohjelmistoa. Lisäksi sitoudut siihen, että et luo ohjelmistosta johdannaisteoksia etkä alilisensoi tai jakele sitä tai käytä sitä luvattomiin tarkoituksiin tai lakien ja määräysten vastaisesti.

Kyseisen ohjelmiston käyttöön sovelletaan nykyisiä yleisiä käyttöehtoja ja kaikkia siihen liittyviä lisenssisopimuksia. Kolmansien osapuolien ohjelmien käyttöön sovelletaan kulloisiakin lisenssisopimuksia.

Huomioit ohjelmiston omistusoikeudet ohjelmiston käytön aikana. NetRange pidättää itsellään kaikki oikeudet ohjelmistoon sekä muut immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, patenttioikeudet ja oikeudet merkkeihin ja tuotenimiin.

7. Vastuunrajoitus

NetRange ei ole vastuussa, jos portaali tai jokin sovellus ei vastaa käyttäjän vaatimuksia, eikä vastaa siitä, että portaali on käytettävissä haluttuna aikana rajoituksetta ja keskeytyksettä. NetRange ei ole vastuussa portaalin ja internetin kautta vastaanotettavasta tiedosta ja sisällöstä eikä niiden luotettavuudesta tai käytöstä. Olet saanut televisiosi hankinnan yhteydessä tietyt takuut. Nämä takuut, mukaan lukien niihin liittyvät vastuunrajoitukset, pysyvät voimassa.

NetRange ei korvaa satunnaisia, välillisiä ja epätavallisia vahinkoja. Niiden lisäksi ei hyväksytä seurannaisvahinkoja (mukaan lukien voiton tai säästöjen menetys) tai rikosoikeudellisia seuraamuksia eikä tietojen menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvia vahinkoja, jotka johtuvat television, portaalin tai sovelluksen käytöstä tai liittyvät siihen, riippumatta siitä perustuvatko nämä vahingot oikeudenloukkaukseen, takuuseen, sopimukseen tai muuhun oikeusperusteeseen - vaikka NetRangea olisi informoitu tai se olisi tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. NetRangen kumulatiivinen korvausvelvollisuus vahingoista (niiden syystä riippumatta) on enintään se summa, jonka maksoit televisiosta. Edellä esitetyt rajoitukset eivät koske tapauksia, joihin liittyy törkeä varomattomuus, tahallisuus, vamma tai terveyshaitta. Tätä pykälää sovelletaan lisäksi mahdollisimman suuressa määrin näihin ehtoihin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

8. Yleisiä määräyksiä

Hyväksyt sen, että jos NetRange ei käytä tai pane täytäntöön oikeuksiaan tai oikeustoimia, tai soveltuvan lain NetRangelle antamia oikeuksia tai oikeustoimia, tämä ei tarkoita NetRangen luopuvan kyseisistä oikeuksistaan, ja nämä oikeudet tai oikeustoimet ovat edelleen NetRangen käytettävissä. Hyväksyt sen, että NetRange lähettää portaalin kautta sinulle viestejä yleisiin käyttöehtoihin tehtävistä muutoksista ym. Tässä tapauksessa NetRange pyytää sinua hyväksymään muutetut yleiset käyttöehdot uudestaan.

Jos tuomioistuin päättää, että jokin näiden yleisten käyttöehtojen kohta on pätemätön, kyseinen kohta poistetaan yleisistä käyttöehdoista. Tämä ei vaikuta yleisiin käyttöehtoihin muilta osin. Yleiset käyttöehdot jäävät muilta osin voimaan ja ovat edelleen täytäntöönpanokelpoisia.

Hyväksyt sen, että kulloisenkin maan tuomioistuimilla on ei-yksinomainen toimivalta. Hyväksyt sen, että NetRangella on myös oikeus hakea väliaikaismääräyksiä (tai muuta vastaavantyyppistä kiireellistä oikeussuojaa) oikeudellisen järjestelmän puitteissa. Nämä nykyiset yleiset käyttöehdot eivät kuulu kansainvälistä tavaran kauppaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen piiriin. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen soveltamisesta luovutaan nimenomaisesti.

B. Sovellukset

 

1. Määritelmät

Sovellukset ovat NetRangen tai kolmansien osapuolien tarjoamia audiovisuaalisia elementtejä ja ideoita. Ne sisältävät muun muassa tietoa, filmejä, videoita, valokuvia, ohjelmistoja ja pelejä. Ulkoasut, kuvitukset, kuvat, musiikki, äänet, tiedot ja muu materiaali, mukaan lukien johdannaisteokset, olemassa olevat tai tulevat työt, kaikissa medioissa ja kaikissa muodoissa. Sovellukset kattavat suuren joukon NetRangen tai kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja ja toimintoja, jotka ovat tyypillisesti käytettävissä internetin välityksellä. Niitä ovat muun muassa tarjolla oleva musiikki, filmi, video, uutisvälitykset, blogit, keskustelupalvelut, sosiaaliset verkostot, tieto, hankinta, provisio, myynti, osto, vuokraus ja televisiotasi koskeva neuvonta.

2. Käyttö

Kaikkien portaaliin sisältyvien sovellusten käyttö on rajoitettu henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Muunlainen käyttö on kielletty.

3. Rekisteröityminen

Sovellusten käyttö saattaa edellyttää rekisteröitymistä, käyttäjätilin avaamista ja/tai maksua. Rekisteröityminen saattaa edellyttää henkilötietojen käsittelyä ja yksilöllisen, salaisen salasanan valitsemista. Henkilökohtaisia tietojasi käsitellään palveluntarjoajan tietosuojaperiaatteiden ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröityminen ja käyttäjätilin avaaminen sekä maksujen suuruus kolmansien osapuolien sovellusten maksujen osalta perustuvat kulloistenkin kolmansien osapuolien periaatteisiin ja sisällön yleisiin käyttöehtoihin.

4. Vastuuvapaus

NetRange ei vastaa portaalin kautta haettavien sovellusten valvonnasta. Voit hakea näitä sovelluksia televisiollasi ja vastaanottaa ne internetin kautta. NetRangella ei ole toimituksellista valtaa kolmansien osapuolien sovelluksiin, jotka vastaanotat televisioosi portaalin kautta, eikä NetRange siten ole vastuussa sovelluksista, niiden sisällöstä, niiden luonteesta tai valmistelusta. NetRange ei voi taata sovellusten täydellistä tai oikea-aikaista valmistelua eikä sisältöjen oikeellisuutta, tarkkuutta ja luotettavuutta. Tiedät ja hyväksyt sen, että sovellusten käyttö on omalla vastuullasi.

5. Sovellusten omistajien oikeudet

Sovellukset voivat olla tekijänoikeuksien tai muiden immateriaali- tai omistusoikeuksien suojaamia. Tietyissä olosuhteissa tiettyjen sovellusten käyttö edellyttää lisenssin tai muun käyttöluvan hankkimista omalla kustannuksella ja omalla vastuulla. Hyväksyt sen, että tarvittavien lisenssien tai käyttölupien hankkiminen on sinun vastuullasi. Hyväksyt sen, että vastaat yksin kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat asianmukaisten lisenssien tai käyttölupien hankinnan laiminlyömisestä. Hyväksyt sen, että NetRangella ei ole sinua kohtaan minkäänlaista sisällön käyttöön liittyvää vastuuta.

C. Tietosuoja

NetRangelle on ensiarvoisen tärkeää suojata henkilökohtaiset tietosi, jotka luovutat NetRangelle. Portaalin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi NetRange käyttää toisinaan ”evästeitä” joidenkin henkilökohtaisten tietojesi keräämiseen ja tallentamiseen (esimerkiksi asuinmaa-asetustesi ja näiden yleisten käyttöehtojen hyväksyntäsi tallentamiseen).

Portaalia käyttämällä ja soveltuvat yleiset käyttöehdot hyväksymällä käyttäjä hyväksyy sen, että tähän käyttöön sisältyy mainontaa ja yhteydenottoja NetRangen tai kolmansien osapuolien viestien tai ajankohtaisten ilmoitusten, hallinnollisten ilmoitusten, uutiskirjeiden ja muun tarvittavan materiaalin muodossa. Mainonta ja yhteydenotot ovat osa portaalipalveluja. Rekisteröintiä ei edellytetä. Tietyt palvelut tai sisällöt eivät mahdollisesti sovi alaikäisille tai muille käyttäjille.

D. Yhteystiedot

Portaalin tarjoaa sinulle NetRange MMH GmbH, Mönckebergstr. 22, 20095 Hampuri, Saksa. Tavoitat meidät sähköpostitse osoitteessa info@netrange.com. Nämä yleiset käyttöehdot ovat luettavissa myös verkkosivustollamme http://www.netrange.com/terms.

 

 

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.